Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Θέλουμε μία κοινωνία όπου οι πολίτες απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης