Ο ΑΣΔΑ

Αρχική » Ο ΑΣΔΑ

Ο Ρόλος του ΑΣΔΑ στο σήμερα και το αύριο της Δυτικής Αθήνας

Ο ΑΣΔΑ αποτελεί παγκόσμια και διαχρονική διαπίστωση ότι οι αστικές περιοχές είναι η πρωταρχική πηγή δημιουργίας αγαθών και το κέντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης μιας χώρας. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί παγκόσμια διαπίστωση ότι οι αστικές περιοχές πλήττονται από προβλήματα που έχουν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτών των περιοχών.
Ο ΑΣΔΑ

Διοίκηση ΑΣΔΑ

Ο ΑΣΔΑ

Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάσεις-Αποφάσεις ΔΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάσεις-Αποφάσεις ΕΕ

ΦΕΚ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Σχετική Νομοθεσία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οικονομικά Στοιχεία

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ

Στατιστικά Στοιχεία

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

Αρχείο Μελετών ΑΣΔΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.